Esenyurt Özel Doğa Hastanesi Nöroloji Birimi, sahip olduğu teknolojik donanımı kullanarak, tanı ve tedavi hizmetlerini çağdaş boyuta taşımıştır. Genel olarak Nöroloji, beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi tedavi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren bilim dalıdır. Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca;  başağrıları, baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile gelen hastalıklar (epilepsi, sara v.s ) el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri, hareket bozuklukları,   beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozukluları, bel ve boyun ağrıları gibi durumlardır.

Tıptaki hızlı gelişmeler ile birlikte Nöroloji , içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozukluları gibi, ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Tüm bu alanlarda ciddi laboratuar çalışmalarıyla ve diğer tıp dallarıyla eşgüdümlü bir ilişkiyle ilerlemektedir. Rahatlıkla söylenebilir ki, tıbbın son yıllarda en belirgingelişme kaydettiği dalların başında Nöroloji gelmektedir.

EMG :

El ve ayak uyuşmalar gibi sık rastlanan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatiler değerlendirmek, sinir sıkışmalar ve bel boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik  bir tanı yöntemi  olan EMO (elektro miyonörografi ) tetkiki elektrofizyoloji  laboratuarında yapılabilmektedir. Özellikle şeker hastalığında ayaklarda yanma ve uyuşmaya neden olan diyabetik polinoröpatide EMG tek tanı yöntemidir.

EEG

Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin bir çok hastalığında ( Baş , ağrılar, demans, uyku bozuklukları v.s ) ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (electro ensafalo grafi ) tetkikide elektrofizyoloji laboratuarında yapılabilmektedir.

EEG ÇEKİMİ NASIL YAPILIR ?

RUTİN EEG

BeyNİN elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrotlar aracılığı ile EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir. Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz. Parazitsiz, kalitel, bir kayıt yapabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı, olabildiğince hareketsiz durmalıdır.

UYKU EEG

Gündüz veya gece, 1 saat veya gece, 1 saat veya 3 saat süreyle ve tüm gece boyunca yapılan bir tetkiktir. Hastayı izleyen hekimin kararına göre, özelliklie rutin EEG incelemesinin normal bulunduğu durumlarda uygulanır.

VİDEO EEG MONİTERİZASYONU

(EEG sırasında eş zamanlı video kaydı yapılmasıdır )

Bazı durumlarda ( seyrek ortaya çıkan ve netliği belirlenmeyen epileptik, psikojenik ya da kardiyovasküler nöbetlerin ayırt dilmesinde ) VİDEO EEG monitörizasyonu gerekli olabilir.  VİDEO EEG moniterizasyonu epileptik nöbetleri, epilepsi olmayan ancak epilepsiye benzeyen durumlardan ayırt etmek nöbet tipini kesin olarak belirlemek ve nöbete eşlik eden semiyolojik özellikleri gözlemek için kullanılır.