Kulak Burun Boğaz

KBB muayeneleri bu birimimizde modern endovizyon ünitesi ile gerçekleştirilmektedir. Böylece hastalarımızın doktorlarımızın verdiği bilgiye ilave olarak endovizyon ekranından hastalıkları hakkında net bir kanaat sahibi olabilmektedirler.

Ameliyatlar

KBB birimimizde yaptığımız ameliyatlardan bazıları;

  • Bademcik (tonsil ) çıkarılması
  • Geniz eti (adenoid) ameliyatı
  • Burun polip, deviason, eğrilik operasyonları
  • Burun estetiği
  • Orta kulak ve dış kulak yolu operasyonları
  • Sinuzit ameliyatları
  • Horlama, uyku apneiçin ameliyatlar
  • Ses teli operasyonları

Gerekirse hastalarımızdan mevcut enfeksiyon etkenlerini tespit için kültürler alma, radyolojik incelemeler yapma ve sinüzit için tomografi çekme olanaklarımız mevcuttur ve kısa sürede netice alınabilmektedir.

Reflüye bağlı şikâyetleri tespit etmek için ise endoskopi laboratuvarı ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Mikroskobik ameliyatlarımız için ameliyathanemizde gelişmiş bir mikroskobumuz mevcuttur.