Esenyurt Doğa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde tecrübeli uzman doktorların yardımıyla ağrısız, acısız normal doğum yapma şansına sahipsiniz. Bir bölgesel anestezi yöntemi olan ağrısız doğumla sancılarınızı sadece kasılma olarak hissedip çok daha rahat kolay ve çabuk normal doğum yapmak mümkündür

PERİTANOLOJİ

Antenatal danışma

Kalıtımsal hastalık öyküsü olanlarda genetik danışmanlık

Gebeliğe hazırlık

Gebelik izleme

Doğum öncesi eğitim

Doğum

Postpartum danışmanlık

Tekrarlayan gebelik kayıpları

Kötü obstetrik öykü danışmanlığı

Kromozomal ve yapısal anomali taraması

3D USG

İnvasiv perinatolojik girişimler.

İNFERTİLİTE

Bebek sahibi olma isteği ile başvuruda bulunulan çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tanı ve tedavisi, son teknolojik olanaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Ana ilke doğru zmanda doğru tedavi yöntemleri ile alınabilecek en ideal sonuca en kısa zamanda ulaşmaktır.

MENOPOZ

Menopoza giren kişilerin, bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirebilmesi için çalışan klinik, menopoz döneminde gerekli olan mamografi kemik yoğunluğu ölçümü ve psikolojik danışmak gibi hizmetleri, Radyoloji ve psikiyatri Dalları ile eşgüdümlü olarak veriliyor.

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ

  • Onkolojik danışmanlık
  • Tarama çalışmaları
  • Şüpheli jinekolojik ve diğer branş olgularının konsültasyonları ve ayırıcı tanısı
  • Ailesel kanserlerin tanısı, koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlar
  • Serviksin Preinvaziv lezyonları için tanı ve tedavi uygulamaları