Doğa Hospital Dahiliye / İç Hastalıkları Birimi, deneyimli uzman kadrosu ve teknolojik donanımlarıyla en mükemmel hizmeti verebilecek bir yapıya sahip bulunmaktadır.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin    hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından, karaciğer hastalıklarına tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi İç Hastalıkları Ünitesi’dir.

Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Diabet, Kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep Dahiliyenin içinden doğmadır.

Karın ağrısı olan hastamız da sindirim sistemi problemi olan da, iştahsızlığı olan da, öksürüğü olan da öncelikle Dahiliye Polikliniği’ne başvurmaktadır. Doğrusu da genel yaklaşım, hastayı objektif değerlendirmek ve tedavi etmek genel dahiliyenin temel prensibidir.

İç hastalıkları Uzmanı tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.

Yine ameliyat öncesi-ameliyat sonrası birçok vakanın kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer problemlerinin çözümüne direkt devreye giren ve sorunu çözen birim İç Hastalıklarıdır.

Özetle erişkinlerin sağlık sorunlarının tümünde ilk başvuru merkezi ve çözüm ünitesi İç Hastalıkları Birimidir.

İç Hastalıkları Bölümü ( Dahiliye ) şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları,kan hastalıkları, sindirim sistemi (mide ve bağırsaklar) hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, hormon hastalıkları ve şişmanlık gibi problemlerinizde başvurmanız gereken bir bölümdür.

Dahiliye bölümümüzde ayrıca her yaşa, cinse ve şikayetlere göre özel ayarlanmış check up programları ve el, ayak terlemeleriyle ilgili tedaviler de uygulanmaktadır.

ENDOSKOPİ

Endoskopi içi boş olan organların gözle incelenmesi işlemidir, genel bir adlandırma olup incelenen organa göre ismi değişmektedir. Örneğin yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağının birlikte incelendiği durumda Gastroskopi adını alır. Bazı endoskopistler bu tetkiki Üst GİS (üst gastrointestinal sistem) Endoskopisi olarak da tanımlar.

Gastroskopide endoskopi denilen ışıklı ve esnek cihazla ağızdan sindirim sistemine girilerek duodenum denilen ve halk arasında oniki parmak bağırsağı olarak bilinen kısma kadar ilerlenmektedir. Bu işlem kalın bağırsaklar için yapıldığında ise adı kolonoskopi olarak özgülleşir.

Hastanemizde endoskopi işlemleri hasta konforunu en üst düzeyde tutmak için düşük dozda anestezi ile uyutularak yapılmaktadır. İşlem sonrası uyanma ve dinlenme için dinlenme odasına alınır. Hasta kontrol sonrası gerekli tedavi verilerek tedavi edilir.

GASTROSKOPİ HANGİ DURUMLARDA YAPILMALIDIR?

 • Yutma güçlüğü
 • Ağrılı yutma
 • Yemek borusu kanseri şüphesi
 • Reflü hastalığı şüphesi
 • Sık ve şiddetli kusma varlığı
 • Karın ağrısı
 • Yemek borusu enfeksiyonu şüphesi
 • Dispepsi (hazımsızlık)
 • Üst sindirim sistemi kanaması
 • Sindirim sistemine kaçmış yabancı cisimlerin çıkarılması
 • Kospik hasar (yakıcı sıvı veya katıların yutulmuş olması)
 • Kullanılmış ilaçların hasar yapmış  olma ihtimali
 • Mide ve duedenumda polip varlığı

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi, doktora direkt olarak kalın bağırsağın içini gözüyle görebilme imkanı veren bir muayene metodudur. Bunu yapabilmek için Kolonoskop denilen ucu kameralı alet, anüsten çok dikkatli bir biçimde kalın bağırsak çine ilerletilir. Kolonolskop uzun, işaret parmağı kalınlığında ucunda parlak ışıklı, küçük kamerası olan bir lastik borudur. Doktor bu cihazın ucundan bakınca net bir şekilde kalın bağırsağın içi yüzünü görür. Böylece kalın bağırsakta herhangi bir hastalığın olup olmadığını görür. Doktor gerek gördüğü durumlarda kalın bağırsak içinde Biyopsi denilen küçük bir parçayı da bu alet vasıtasıyla alır ve bunu laboratuara tahlile gönderir. Bu olay tamamen ağrısızdır ve hasta bunu hissetmez. Yine kolonoskopla kalın bağırsak polipleri (çiçek benzeri bağırsak boşluğuna uzanan oluşumlar) kolonoskopi sırasında özel yapılmış ucu ilmik şeklindeki bir aletle tamamen çıkarılabilir ve tahlile gönderilebilir.