ik

İnsan Kaynakları Felsefemiz: “Doğru işe doğru insan” motto’su üzerine kuruludur. Personel seçiminde liyakat esasına göre hareket edilir ve objektiflik esastır. Görev tanımlarında belirtilen gerekli yetenek, nitelik ve yetkinlikler baz alınarak değerlendirmeler yapılır.

İnsan Kaynakları Bölümü’ne gelen CV’ler, Doğa Hospital İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından güncellenen CV Bankası bünyesinde takip edilir. Kurumumuz için yapılan başvuruların gizliliği esastır. Gerekli inceleme ve sınıflandırmalar yapıldıktan sonra ilgili bölüm yöneticilerinin katıldığı seri mülakatlar yapılır.

Değerlendirmelerde işin niteliğinin hizmet olması ve ağırlıklı insan ilişkilerini içermesi nedeniyle yöntem olarak mülakat tekniği kullanılmaktadır.

Kariyer Planlama

İşletmemizde bulunan pozisyonlar için kariyer imkanı mevcuttur. Kurum yönetici ihtiyacını öncelikle kendi bünyesinden karşılama yoluna gider. Bu anlamda  iş başvurusunda bulunan tüm adaylar ilgili departmanda geleceğin yöneticisi olarak kabul edilir. Bu nedenle işe alım süreci ayrı bir önem arz etmektedir.

Yöneticiliğe uzanan süreç kişisel performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlarına göre değişmekte olup bireyler gerekli eğitimlerle desteklenmektedir.

Eğitim Politikası

Günümüz rekabet ortamında ve özellikle sağlık sektöründe dinamizm sürekli gelişim ile sağlanmaktadır. Bu nedenle sağlık işletmelerin de eğitim faktörü vazgeçilmezlerinden biri durumundadır. Kurumumuzda eğitim süreci işe alınan personelin işe adaptasyonu amacıyla verilen oryantasyon eğitimiyle başlamaktadır. Ve bireyin çalıştığı sürece ihtiyaç duyduğu gerek motivasyon gerekse kişisel gelişim amaçlı eğitimleri kapsamaktadır.

Kurumsal gelişimin bireysel gelişim ile sağlanabileceği inancındayız.

Performans Değerlendirme

Önceden belirlenmiş olan performans kriterlerine göre; personelin sergilediği performans tespit edilmektedir. Objektiflik esas olduğundan ağırlıklı olarak sayısal veriler kullanılır ve çok yönlü değerlendirmeler yapılır. Performans değerlendirmede aylık süreçler baz alınmakta ve her ay gerçekleştirilmektedir. Performans görüşmeleri bir önceki görüşmede kararlaştırılmış olan tüm görev ve faaliyetleri kapsar ve bir sonraki dönemin hedefleri saptanır.

Başvuru ve İşe Alım Süreci

ik@dogahospital.com mail adresine word formatındaki CV’nizi ekleyerek Doğa Hospital’a başvuruda bulunabilirsiniz. Lütfen CV’niz ile başvuruda bulunurken, ilgilendiğiniz pozisyonu belirtmeyi unutmayınız.CV/Özgeçmişinizin bize ulaşması ile birlikte başvuru süreciniz başlamış demektir. İlk olarak bilgi ve deneyimleriniz değerlendirilmekte ve varsa aranan pozisyonlarımızla eşleştirilmektedir.

CV/Özgeçmişinizde verdiğiniz bilgiler ve deneyimleriniz doğrultusunda aranan pozisyonlar için uygun olduğunuz saptandığında, sizinle temasa geçilerek iş görüşmesine davet edilirsiniz. Açık pozisyonlarla eşleşmeyen Özgeçmişler veritabanımızda saklanmakta, uygun pozisyon oluşması halinde adaylarla irtibata geçilmektedir. Bu irtibat sonrası, İnsan Kaynakları uzmanlarımız adaylarla bire-bir yapılandırılmış mülakat (Structured Interview) yapmakta ve mülakat sonuçları adaylara mail yoluyla iletilmektedir.

Başvuru için fotoğraflı öz geçmişinizi ik@dogahospital.com adresine e-posta olarak atabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.